مالیاتی

تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم چیست؟

تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم چیست؟

ماده 100 قانون مالیات های مستقیم چیست؟ سازمان امور مالیاتی کشور برای رونق و پیشرفت کسب و کارها، برخی از صاحبان مشاغل و گروه های شغلی که درآمد آنها کمتر از سقف مشخص شده از سوی سازمان مالیاتی کشور باشد، از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند شد.

چه اشخاصی از ماده 100 قانون مالیات های مستقیم میتوانند استفاده کنند؟

تمامی اشخاص حقیقی که حد نصاب درآمدشان تا 1.620.000.000 (یک میلیاردو ششصدو بیست میلیون) و جزو تقسیم بندی مشاغل گروه دو و سه باشد میتوانند از تسهیلات مالیاتی ماده 100 قانون مالیات های مستقیم استفاده کنند.

چه اشخاصی از مفاد ماده 100 نمی توانند استفاده کنند؟

صاحبان مشاغل که سال 99 اولین سال فعالیت آنها بوده است.

هرگونه تغییر درمحل فعالیت شرکت نسبت به سال98 در سال99.

خریداران سکه از بانک مرکزی که سکه خریداری شده را در سال 99 دریافت کرده اند.

مودیان دارای فروش و خدمات بیشتر از 1.620.000.000

مهلت استفاده از تسهیلات ماده 100مالیات های مستقیم برای هر سال تا 31 خرداد سال بعد خواهد بود.

 

تقسیم بندی مشاغل براساس آیین اصلاحی موضوع ماده 95 قانون مالیاتی مستقیم:

گروه اول:

  1. کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان
  2. صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداری معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه با مراجع ذیربط
  3. صاحبان هتل های 3ستاره و بالاتر
  4. صاحبان بیمارستان، زایشگاه، درمانگاه، کلینیک های تخصصی
  5. صاحبان مشاغل صرافی
  6. صاحبان فروشگاه زنجیره ای دارای مجوز از وزارتخانه و مراجع ذیربط

گروه دوم:

درآمد (فوش) ابرازی فرد بر اساس اظهارنامه سال97 یا آخرین درآمد قطعی شده به شرط اینکه تا آخر دی ماه سال قبل ابلاغ شده باشد بیشتر از مبلغ 18.000.000.000ریال  و کمتر از 55.000.000 ریال باشد.

گروه سوم:

صاحبان مشاغلی که در گروه اول و دوم قرار نمیگیرند جزو گروه سوم محسوب میشوند.

 

حداقل مالیات

حداکثرمالیات

میزان افزایش مالیات به عملکرد98

از 0 تومان

تا  3.000.000

بدون افزایش

از 3.000.001

تا  6.000.000

4 درصد

از 6.000.001

تا 12.000.000

8 درصد

صاحبان مشاغل با مالیات قطعی بیش از 12.000.000

12 درصد

 

 

 

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

ثبت دیدگاه

0 دیدگاه