راهکاران ابری / سپیدار سیستم

سیستم کنترل مالی قرارداد پیمانکاری همکاران سیستم

سیستم کنترل مالی قرارداد پیمانکاری همکاران سیستم

در بسیاری از سازمان‌ها، بخشی از عملیات شرکت برون‌سپاری می شود و این امر باعث شده است تا سازمان‌های دخیل در این فرایند اعم از کارفرما، پیمانکار، ناظر و مشاوره، نیازمند سازوکار کنترلی قدرتمندی برای مدیریت قراردادهای منعقد شده با ذی‌نفعان خود باشند. سیستم کنترل مالی قراردادهای پیمانکاری همکاران سیستم، مجموعه‌ای از امکانات مورد نیاز به‌منظور ثبت، پی‌گیری و دریافت گزارش‌های مربوط به قراردادهای پیمانکاری، کارفرمایی، مشاوره‌ای و سایر قراردادهای موجود در فرایندهای سازمان است که افزون‌بر ارتباط با دیگر سیستم‌های مالی، پاسخ‌گوی نیازهای کنترلی و مدیریتی کاربران سطوح مختلف سازمان در زمینه‌ی پی‌گیری وضعیت قراردادها است.

منافع و مزایای سیستم کنترل مالی قرارداد پیمانکاری

آگاهی در لحظه از وضعیت قراردادها

با گرد‌آوری اطلاعات مربوط به قراردادهای منعقد شده در سازمان‌ها و صورت وضعیت‌های ارائه شده مربوط به هر قرارداد در یک بانک اطلاعاتی متمرکز، می‌توانید از وضعیت پیشرفت هر قرارداد، صورت وضعیت‌ها، سپرده‌ها و میزان تسویه وجوه دریافتی و پرداختی در هر لحظه آگاه شوید و بر اساس این اطلاعات مدیریت و برنامه‌ریزی کارآمدتری داشته باشید.

افزایش بهره‌وری و یکپارچگی سازمانی

به‌دلیل یکپارچگی این سیستم با سایر سیستم‌های مالی، امکان افزایش بهره‌وری سازمانی و اطمینان از صحت و دقت اطلاعات نمایش داده شده در گزارش‌ها فراهم می‌شود. هم‌چنین، بخش عمده‌ی کار عملیاتی توسط سیستم انجام می‌شود که خود منجر به کاهش خطا و به‌کارگیری صحیح توانمندی‌های نیروی انسانی می‌شود.

گردش کار

سازمان‌ها به‌‌منظور دستیابی به اهداف استراتژیک خود نیاز دارند که فرایندهای کسب‌و‌کار خود را شناخته و آن‌ها را مکانیزه کنند. راهکار گردش کار همکاران سیستم مزیت عمومی همه‌ی سیستم‌ها است. سیستم کنترل مالی قرارداد پیمانکاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و بسیاری از فعالیت‌های پایه‌ای در آن پیاده‌سازی شده است. شما می‌توانید علاوه‌بر فعالیت‌های از پیش تعریف‌شده، فعالیت‌های جدید و متناسب با سازمان خود را در آن تعریف کنید.

امکانات و ابزارهای سیستم کنترل مالی قرارداد پیمانکاری

 • پوشش انواع قراردادهای پیمانکاری، کارفرمایی و مشاوره مطابق با نیاز سازمان
 • ثبت صورت وضعیت‌های ریالی و ارزی
 • کنترل مبلغ صورت وضعیت‌های هر قرارداد
 • پرداخت علی‌الحساب/پیش پرداخت به پیمانکاران
 • دریافت علی‌الحساب/پیش دریافت از کارفرما
 • امکان ثبت سپرده بیمه و حسن انجام کار در صورت وضعیت‌ها
 • تسویه سپرده‌ها به شکل تکی و تجمیعی
 • تسویه وجوه صورت وضعیت به شکل تکی و تجمیعی
 • صدور سند حسابداری برای صورت وضعیت‌ها
 • تعریف اضافات و کسورات و استفاده از آن در صورت وضعیت‌ها
 • ثبت الحاقیه روی قراردادها
 • محاسبه اتوماتیک استهلاک پیش پرداخت و علی الحساب در صورت وضعیت
 • مشاهده مانده قابل تسویه هر صورت وضعیت و سپرده های آن
 • مشاهده کارت پیمان هر قرارداد
 • درج اطلاعات مناقصه در قرارداد

 

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

ثبت دیدگاه

0 دیدگاه