مالیاتی

نحوه محاسبه مالیات بر اجاره املاک

نحوه محاسبه مالیات بر اجاره املاک

براساس ماده ۵۳ قانون اجاره املاک و مستغلات ۲۵ درصد اجاره بدست آمده از مستاجر جهت استهلاکات کسر میشود، در واقع ۲۵ درصد درآمده بدست آمده از اجاره املاک معاف از مالیات میباشد و ۷۵ درصد باقی  مانده درآمد مشمول مالیات میشود.

 

آیا اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات بر اجاره املاک میشوند؟

بر اساس قانون ماده  ۱۳۱ مالیات های مستقیم درآمد سالانه بدست آمده از اجاره املاک (۷۵ درصد مشمول مالیات بعد از کسر استهلاک) ضربدر نرخ های پلکانی میشود.

 

محاسبات پلکانی

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال                                                                      ۱۵ درصد

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال                                        ۲۰ درصد

بالای ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                                                                   ۲۵ درصد

 

آیا اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات براجاره املاک میشوند؟

بر اساس قانون ماده ۱۰۵ باید ۲۵ درصد درآمد مشمول مالیات را پرداخت کنیم.

 

مثال برای محاسبه مالیات براجاره املاک اشخاص حقوقی و حقیقی

اجاره ماهانه                    ۷۰.۰۰۰.۰۰۰

 

ابتدا اجاره ماهانه را ضربدر ۱۲ ماه میکنیم:

۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰=۷۰.۰۰۰.۰۰۰ * ۱۲

 

در قسمت بعدی ۲۵ درصد معاف از مالیات که در قسمت بالا بر اساس ماده ۵۳ قانون اجاره املاک قید کردیم را بدست      می آوریم:

 

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ =۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ * %۲۵

 

در مرحله بعدی باید ۷۵ درصد باقی مانده که مشمول مالیات براجاره املاک میشود را محاسبه کنیم:

۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ =۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ – ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰

 

اشخاص حقوقی بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت کنند.

۱۵۷.۵۰۰.۰۰۰= ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ * ۲۵%

۱۵۷.۵۰۰.۰۰۰ مالیات قابل پرداخت برای اشخاص حقوقی

 

اشخاص حقییقی بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم باید بر اساس نرخ پلکانی تعیین شده مالیات پرداخت کنند:

همانطور که گفته شد پرداخت مالیات تا سقف ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۵ درصد میباشد.

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ =۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ * ۱۵%

 

کل مالیات مشمول پرداختی (۷۵ درصد)  ما در این مسئله ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال میباشد که تا سقف ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ۱۵ درصد میباشد را در قسمت بالا بدست آوردیم، حال باید برای ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال باقی مانده که بر اساس ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ باید ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنیم را بدست می آوریم.

 

۲۶.۰۰۰.۰۰۰ =۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ * ۲۵%

۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰ = ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ + ۲۶.۰۰۰.۰۰۰

 

برای مشاهده مقاله چگونه مالیات کمتری بدهیم در این قسمت کلیک کنید.

 

جهت مشاوره در زمینه ارسال اظهارنامه مالیات براجاره املاک با ما در ارتباط باشید.

 

شماره تماس : ۰۹۲۱۵۴۷۲۸۳۰   ۰۲۱۳۶۶۰۱۱۷۹

 

تهیه کننده: امین آقابابازاده

 سپیدان حساب ممتاز

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

ثبت دیدگاه

0 دیدگاه