مالیاتی

نحوه محاسبه عیدی سال 1401

نحوه محاسبه عیدی سال 1401

نحوه محاسبه عیدی 1401

چگونه عیدی 1401 را محاسبه کنیم؟

کلیه کارفرمایان کارگاهای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد یا 2 تا حقوق پایه حقوق به نیروهای خود عیدی و پاداش بپردازند.

 

نکته: مبلغ پرداختی به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز یا 3 تا پایه حقوق عبور کند تجاوز کند.

 

افرادی که یک سال در مجموعه کارکرده اند:

برای افرادی که یکسال کامل کار کرده اند 2 برابر حقوق پایه به شرط اینکه از سه برابر حقوق پایه بیشتر نشود.

 

آیا افرادی که کمتر از یکسال در مجموعه کار کرده اند عیدی تعلق میگیرد؟

 بله. برای افرادی که کمتراز یکسال کار کرده اند باید نسبت به کارکرد آنها در مجموعه عیدی محاسبه و پرداخت شود.

 

نحوه محاسبه کارکنانی که کمتر از یکسال در مجموعه حضور داشته اند.

روزهای کارکرد ضربدر 2برابر حداقل مزد تقسیم بر365

 

محاسبه عیدی 1400

برای افرادی که حداقل حقوق دریافت میکنن یعنی در سال 1400 حداقل دریافتی ماهیانه 26.554.950 میلیون ریال میباشد.

نحوه محاسبه آن دوبرابر حقوق پایه میباشد.

نکته: مزایا مثل حق مسکن و حق اولاد و… در محاسبه عیدی مد نظر گرفته نمیشود.

مبلغ عیدی= حقوق ماهیانه (26.554.950) * 2 = 53.109.900

 

سقف عیدی:

همانطور که گفته شد مبلغ عیدی نباید بیشتر از 3 برابر حقوق پایه یا بیشتر از 90 روز تجاوز کند

برای محاسبه سقف عیدی:

سقف مبلغ عیدی و پاداش سالانه۷۹،۶۶۴،۸۵۰ ریال = روز ۹۰× ۸۸۵،۱۶۵ ریال حداقل مزد روزانه

سقف مبلغ عیدی و پاداش سالانه ۷،۹۶۶،۴۸۵ تومان = ۳ × ۲،۶۵۵،۴۹۵ تومان حداقل مزد ماهانه

یعنی افرادی که بیشتر از حقوق پایه دریافت میکنند (26.554.950)  تا سقف 79.664.850 مجاز به دریافت عیدی میباشند.

برای مثال فردی 40.000.000 میلیون ریال پایه حقوق دریافت میکند مبلغ پرداختی عیدی 79.664.850 میباشد.

 

برای اطلاع از لیست قیمت های نرم افزار سپیدان حساب در این قسمت کلیک کنید.

 

جهت مشاوره ی رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید:
09381828762 واتساپ

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

ثبت دیدگاه

0 دیدگاه