حسابداری / مالیاتی

ماده 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم چیست؟

ماده 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم چیست؟

ماده 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم چیست؟ ابتداء ماده 147 را بررسی میکنیم که درمورد هزینه ها و شرایط پذیرش از نگاه امور دارایی میباشد. درآمدهایی که مشمول مالیات میشوند به این صورت است که بخشی از درآمدهای ابرازی توسط هزینه های انجام شده کسر میشود.

ماده 147 قانون مالیات های مستقیم

1- هزینه های انجام شده باید متکی به سند باشد، به این صورت که سند تمامی هزینه های انجام شده (رسید و فاکتور) آن موجود باشد.

2- مربوط به تحصیل درآمد موسسه باشد، تمامی هزینه ها مربوط به فعالیت شرکت باشد.

3- رعایت حدود متعارف و حد نصاب مقرر، به این صورت باشد که هزینه های خارج از عرف آن منطقه نباشد. برای مثال هزینه اجاره محل در شهر اراک ماهی یک میلیون و پانصد هزار تومان میباشد در صورتی که مودی این مبلغ را بیشتر نشان دهد صورت هزینه وی از سوی دارایی رد خواهد شد.

4- مربوط به دوره مالی باشد. برای مثال اگر صورت مالی 99 را تنظیم میکنیم، هزینه های مربوط به سال های قبل یا بعد را وارد صورت مالی کنیم.

سه تا تبصره دراین رابطه وجود دارد

مالیات های مستقیم

 

1- تمامی مواردی که در ماده 147 گفته شد برای اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان است.

2-اگر فعالیتی دارید که از مالیات معاف هستید، هزینه ها قابل قبول نمیباشد.

3-اگر هزینه ای میکنید که بالای 50 میلیون ریال هست، باید از طریق سیستم بانکی باشد مگر اینکه از طریق تهاتر باشد. برای مثال اگر برای کارخانه مواد اولیه خریداری کردیم به جای حواله یا چک از محصول تولید شده کارخانه به طلبکاران پرداخت کنیم. درواقع نوعی مبادله کالا به کالا صورت بپذیرد.

 

ماده 148 قانون مالیات های مستقیم

1-درتمامی هزینه ها معیار سازمان دارایی فاکتورهای ارائه شده میباشد. رسید پرداخت مورد تایید نمیباشد!

در صورت عدم تطابق فاکتور هزینه ها و رسید پرداخت سازمان دارایی فاکتور را ملاک قرار میدهد.

2-حقوق کارکنان متناسب خدمت کارکنان بر اساس قوانین استخدام باشد.

الف) مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی مثل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر. نصاب هزینه سفر و مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع نیاز مؤسسه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ب) هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

ج) حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

د) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود.

3- در صورتی که محل اقامت اشخاص اجاره ای باشد باید اجاره نامه  به صورت رسمی باشد.

4-اجاره ماشین آلات و ابزارهای موسسه به صورتی که رسمی باشد.

5-هزینه های آب، برق، گاز، مخابرات، مخارج سوخت.

6-وجوه پرداختی به بیمه، دارایی موسسه

7-هزینه های مریوط به تحقیقات، آزمایش و آموزش، خرید لوح، کتاب و نشریات.

8- هزینه های مربوط خسارت به شرط اینه اولا مربوط به فعالیت موسسه باشد. ثانیا احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌ آن موجود باشد ثالثا در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

9-مخارج حمل و نقل

10-هزینه ایاب ذهاب و پذیرایی

11-ملزومات مصرفی که طی یکسال از بین میرود

12-مخارج تعمیر و نگهداری

13-هزینه های مربوط به حق عضویت

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

ثبت دیدگاه

1 دیدگاه