مالیاتی

فرار مالیاتی چیست؟ اگر مالیات ندهیم چه می شود؟

فرار مالیاتی چیست؟ اگر مالیات ندهیم چه می شود؟

فرار مالیاتی چیست؟ اگر مالیات ندهیم چه می شود؟ در این مقاله به موضوعاتی چون فرار مالیاتی، تفاوت فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات، جرایم مالیاتی، چگونگی رسیدگی به جرایم  مالیاتی و فرار مالیاتی بانک ها می پردازیم.

فرار مالیاتی چیست؟

عملیاتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در کسب و کار خود برای عدم پرداخت مالیات انجام می دهند و یا عدم تطبیق فعالیت با قوانین در اجرای فعالیت مالیاتی، فرار مالیاتی می گویند.

تفاوت فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات

تفاوت عمده میان فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت در این است که مودی در فرار مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای بدست آمده از کسب و کار خود امتناع می کند و در تلاش است که منابع و اطلاعات درست را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی دور نگه دارد. اما اجتناب از پرداخت زمانی رخ می دهد که مودی به هیچ وجه نگران پرداخت مالیات نیست و باکی از افشای این عمل خود ندارد.

جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی شامل مودی می شود که با قصد فرار از پرداخت مالیات با داشتن اطلاعات کافی از جرم مالیاتی مرتکب اعمالی غیر قانونی به شرح ذیل می شود:

  • صورت های مالی و هزینه هایی که برای تشخیص مالیات ملاک است، نباید از اعداد و ارقام غیر واقعی و یا اسناد غیر واقعی استفاده کرد.
  • اگر برای سه سال متوالی صورت های مالی خود را ارائه ندهد.
  • درصورتیکه مودی مانع از آن شود که مامور مالیاتی بتواند به امور مالیاتی او دسترسی پیدا کند و منجر به تخلف می شود.
  • درصورتی که معاملات و درآمدهای خود را به نام شخص دیگری ثبت کنید و معاملات مودی که مشمول پرداخت مالیات است را برخلاف واقعیت تنظیم کنید.
  • مودی، فعالیت های مالیاتی خود را به گونه ای تنظیم کند که گویا مشمول مالیات نبوده است.

چگونگی رسیدگی به جرایم مالیاتی

مودی که مرتکب جرایم مالیاتی باشد پیش از اینکه جرم ها کشف شود، اگر خودش اعلام کند و سند و مدارک خود را تسلیم کند، تعقیب کیفری نخواهد داشت، اما بعد از کشف جرم مالیاتی از  3 ماه تا 1 سال به حبس محکوم می شود و اگر در جریان تعقیب کیفری خود قبل از صدور حکم قطعی، به مامور رسیدگی قانون جهت فعالیت های مشمول مالیاتی خود، راهنمایی دهد شامل تخفیف می شود در غیر این صورت مودی مرتکب جرم، از فعالیت های شغلی خود برای مدت 6 ماه تا 1 سال ممنوع می شود و همچنین از صدور برخی از اسناد تجاری نیز، محروم می گردد.

فرارمالیاتی بانک ها

فرار مالیاتی فقط مشمول شرکت ها و اشخاص حقوقی نمی شود، گاهی مواقع شامل بانک ها هم می شود. اگر بانکی بیش از حد مقرر نرخ سود بانکی، سودی به سپرده گذاران پرداخت نماید که بتواند مشتریان و سپرده گذارارن بیشتری داشته باشد، مشمول مالیات بیشتری هم می شود، درصورت عدم پرداخت مجرم شناخته می شود.

نتیجه گیری

اگر اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت ها و درآمد های خود را که مشمول مالیات می شوند بصورت منظم و دقیق با ذکر جزئیات تنظیم کنند و مبلغ مالیات خود را در زمان مقرر آن پرداخت نمایند علاوه بر اینکه شامل جرایم پرداختی نمی شوند مورد تشویق سازمان مالیاتی هم قرار می گیرند و تخفیف هم به مبلغ مالیاتشان تعلق می گیرد.

در صورتیکه نیاز به مشاوره تخصصی برای خودتان دارید با ما در تماس باشید و یا اینجا را کلیک کنید

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

ثبت دیدگاه

0 دیدگاه