حسابداری

سنوات چیست؟ به چه کسانی تعلق میگیرد؟

سنوات چیست؟ به چه کسانی تعلق میگیرد؟

سنوات چیست؟

حق سنوات یا سنوات پایان خدمت از مزایایی هست که کارفرما آن را بایستی به کارمندان و کارگران خود پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت سنوات از سوی کارفرما،نیروهای مجموعه میتوانند از مراجع قضایی این مورد را پیگیری کنند.

سنوات به چه کسانی تعلق نمیگیرد؟

براساس ‌ماده ۳۱ قانون کار حق سنوات در صورت جدایی نیرو از مجموعه دلایلی همچون بازنشستگی،استفاء، فوت و… به فردی که از مجموعه جدا شده پرداخت میشود. به صورت کلی دلیل پرداخت سنوات انگیزه دادن به پرسنل و مشخص شدن سابقه کاری افراد و تاثیر آن در مقدار حقوق میباشد.

بر اساس ماده27 قانون کار در صورتی که کارگر در انجام وظایف خود قصور ورزد یا حتی آیین نامه انضباطی را رعایت نکند علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه حقوق آخر کارگر، به عنوان سنوات به وی پرداخت میشود. در صورتی که هیئت حل اختلاف اخراج کارگر را تشخیص دهد، حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 به وی پرداخت میشود.

 

 پایه سنوات به چه کسانی تعلق میگیرد؟

طبق ماده 24 ماده قانون کار29/08/1369 مجلس شورای اسلامی تمامی افرادی تعلق میگیرد که بیش از یک سال در مجموعه مشغول به کار هستند.

پایه سنوات چیست؟مقدارآن درسال 1400 چه میزان است؟

پایه سنوات مبلغی است که به پایه حقوق افراد اضافه میشود. پایه سنوات درسال 1400 روزانه 46.666 هزارتومان میباشد.که در یک ماه مبلغ1.400.000هزار تومان به پایه حقوق پرسنل اضافه میشود.

فرمول محاسبه سنوات:

ابتدا کارکردهای روزانه فرد را ضربدر حقوق پایه فرد کرده، عدد بدست آمده را تقسیم بر 365 روز سال کرده،

حق سنوات = حقوق پایه * کارکرد سنوات /365

پایه سنوات = پایه سنوات ماهیانه / 30 * کارکرد ماه

به کارگران ساعتی و پاره وقت نیز سنوات تعلق میگیرد. بر اساس میانگین دریافتی آنها در آخرین 90روز کاری محاسبه میشود. آن دسته از کارگرانی که در شرکت های پیمانکاری مشغول هستند و عوض شدن هرساله پیمانکار هیچ ارتباطی با دریافتی پایه سنوات ندارد. پیمانکار جدید موظف است حق سنوات سال های پیش را که حتی حضور نداشته را پرداخت کند.

حق سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی و نحوه محاسبه آن:

تمامی بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی حق سنوات دوره خود را در یافت میکنند. بر اساس ماده31 قانون کار، تمامی بازنشستگان بر اساس آخرین حقوق ثابتی دریافتی خود سنوات دریافت میکنند.

 

پایه سنوات کارگر غیر رسمی چه میزان است؟

طیق بخشنامه در سال99 تفاوتی در قبال  اعطای سنوات به کارگران رسمی و غیر رسمی نباشد،

 

جدول محاسبه سنوات طی سال های اخیر:

مبلغ(ریال) سال
17.000 1397
23.333 1398
33.333 1399
46.666 1400

 

 

 

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

ثبت دیدگاه

1 دیدگاه