قیمت و درخواست دمو

سپیدار سیستم

سیستم های مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

سیستم های مورد نیاز برای انتخاب این سیستم

  • دریافت پرداخت
  • تامین کنندگان و انبار تولیدی یا تامین کنندگان و انبار بازرگانی

هزینه سیستم ها

انتخاب نرم افزار
امکانات جانبی

قیمت و درخواست دمو

سپیدار سیستم

سیستم های مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

قفلی مدیریتی
صرفاً جهت مشاهده اطلاعات و گرفتن گزارش
0 ریال
تعداد کاربر
تعداد کاربرهای همزمان با امکان ایجاد سطح دسترسی
0 ریال
چند شرکت همزمان
ثبت اطلاعات جداگانه چندین شرکت مجزا (چند شرکتی)
0 ریال
تعداد اضافی سیستم تردد
با خرید سیستم تردد اضافی، مبلغ سیستم دوم شامل 10% تخفیف خواهد بود
0 ریال
تعداد کاربر اضافه موبایل و تبلت سفارش گیری
تعداد کاربر اضافه موبایل و تبلت سفارش گیری
0 ریال

هزینه امکانات جانبی

0 ریال

هزینه سیستم ها

0 ریال

10% تخفیف خرید بسته

0 ریال

15% تخفیف ویژه شهریور ماه

0 ریال

تخفیف خرید همزمان سیستم پخش گرم و سرد

40,000,000 ریال

مالیات و عوارض

0 ریال

هزینه نهایی

0 ریال

انتخاب سیستم ها
اطلاعات فردی

قیمت و درخواست دمو

سپیدار سیستم

سیستم های مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

صنعت/زمینه‌ی فعالیت
صنعت/زمینه‌ی فعالیت الزامی است!
مشخصات حقیقی/حقوقی
تمام موارد کامل نشده است
امکانات جانبی
تأیید نهایی

قیمت و درخواست دمو

سپیدار سیستم

در صورت تأیید اطلاعات وارد شده دکمه ارسال را بزنید.

اطلاعات شخصی
ارسال درخواست

قیمت و درخواست دمو

سپیدار سیستم

در حال ارسال درخواست...

درخواست شما با موفقیت ارسال شد.

پس از بررسی درخواست، با شما تماس خواهیم گرفت.