قیمت و درخواست دمو

دشت همکاران سیستم

بسته نرم افزاری و زیرسیستم ها مورد نظر خود را مشخص نمایید.

بسته نرم افزاری

انتخاب بسته نرم افزاری الزامی است!

سطح نرم افزار انتخابی

زیرسیستم ها

35% تخفیف زیرسیستم حسابداری

0 ریال

هزینه نرم افزار و زیرسیستم ها

0 ریال

بسته نرم افزاری انتخاب نشده است!
انتخاب نرم افزار
امکانات جانبی

قیمت و درخواست دمو

دشت همکاران سیستم

امکانات جانبی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

افزایش تعداد صندوق فروشگاهی
به صورت پیش فرض روی 1 صندوق فروشگاهی نصب می‌شود. اگر نیاز به نصب روی تعداد صندوق فروشگاهی بیشتری دارید از این بخش انتخاب کنید.
0 ریال
افزایش تعداد دفتر حساب فروشگاه
به صورت پیش فرض امکان تعریف 2 دفتر حساب برای فروشگاه وجود دارد. اگر نیاز به تعریف تعداد دفتر حساب بیشتری برای فروشگاه دارید از این بخش انتخاب کنید.
0 ریال

هزینه امکانات جانبی

0 ریال

هزینه نرم افزار

25% تخفیف زیرسیستم حسابداری

0 ریال

مالیات و عوارض

0 ریال

هزینه امکانات جانبی

0 ریال

انتخاب سیستم ها
اطلاعات فردی

قیمت و درخواست دمو

دشت همکاران سیستم

مشخصات فردی/شرکتی خود را وارد نمایید

تمام موارد کامل نشده است
امکانات جانبی
تأیید نهایی

قیمت و درخواست دمو

دشت همکاران سیستم

در صورت تأیید اطلاعات وارد شده دکمه ارسال را بزنید.

اطلاعات شخصی
ارسال درخواست

قیمت و درخواست دمو

سپیدار سیستم

در حال ارسال درخواست...

درخواست شما با موفقیت ارسال شد.

پس از بررسی درخواست، با شما تماس خواهیم گرفت.