حسابداری / مالیاتی

حق تمبر

حق تمبر
 

مالیات حق تمبر چیست؟

برخی از قوانین مربوط به نظام مالیاتی کشور در تمامی بخش‌ها اصلاح شد. آشنایی مؤدیان مالیاتی به این تغییرات و همچنین تسلط بر بخش‌ها و بندهای مختلف این قانون، امری ضروری است. حق تمبر مالیاتی از انواع مالیات‌های مستقیم بوده که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر مدارک، اسناد و اوارق و در اصل به منظور به رسمیت شناختن یا لازم‌ الاجرا کردن آن‌ها، از متقاضی دریافت می‌گردد. در قانون مالیات‌های مستقیم، مفاد مالیات شامل مواد ۴۴ تا ۵۱ است. در ادامه مفاد این قانون به تفصیل ارائه شده است. 

1) حق تمبر سرمایه

       1 –1)   مطابق ماده 48 ق.م.م :

سهام یا سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنا شرکت های تعاونی بر اساس ارزش اسمی آن معادل نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.

       2-1)   مطابق تبصره ماده 48 ق.م.م :

 حق التمبر سهام یا سهم الشرکه باید ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.

 

       3-1)    افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزان که  تمبر آن ها قبلا پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

 

2) معافیت های حق تمبر 

1-2)    مطابق ماده 48 ق.م.م شرکت های تعاونی مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشند.

2-2)    مطابق ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند از پرداخت تمبر موضوع ماده 48 ق.م.م و تبصره آن معاف می باشند.

3-2)    مطابق بند الف ماده 111 ق.م.م تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام شده از پرداخت نیم در هزار حق تمبر موضوع ماده 48 ق.م.م معاف است.

4-2)    مطابق با بخشنامه شماره 13/94/200 مورخ 8/2/1394 با عنایت به مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  تجاری صنعتی منصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات مستقیم به شرط انجام تکالیف قانونی مثل تسلیم اظهار نامه  مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه مشمول معافیت هستند.  

3)جرائم مقرر مربوط به حق تمبر     

  1-3)     مطابق ماده 51 ق.م.م در صورت تخلف از مقررات فصل حق تمبر متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه می شود.

 

www.instagram.com:nimakhoshakhlag 

 

https:t.me : Nimakhoshakhlag

 

نوع شرکت محل افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 ق.م.م عدم مشمول حق تمبر (معافیت ماده 48 ق.م.م)
تعاونی  از هر محل  
سهامی خاص  از هر محل  
سهامی خاص و…  از محل تا میزان سرمایه قبلی که کاهش یافته  
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار آورده نقدی  
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار مطالبات حال شده سهامداران  
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار  مازاد تجدید ارزیابی    
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار سود انباشته  
شرکت های فعال در منطقه آزاد تجاری در سال اول  تا بیستم از هر محل  
شرکت های فعال در منطقه آزاد تجاری از سال بیست و یک به بعد   از هر محل  
سایر اشخاص حقوقی مثل موسسات غیر انتفاعی و صندوق های سرمایه گذاری از هر محل  

 

 

 

گردآورنده : نیما خوش اخلاق – حسابدار رسمی

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

ثبت دیدگاه

0 دیدگاه