حسابداری / مالیاتی

تفاوت معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده

تفاوت معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده

تفاوت معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده

 

در این مقاله به تفاوت هایی میان ارزش افزوده و معاملات فصلی میپردازیم که دیگر شاهد موارد جریمه ی عدم ارسال هر کدام از آنها نباشیم.

 

تفاوت معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده در چیست؟

 

اولین تفاوت این هست که صورت معاملات فصلی، به صورت تک به تک و ریز به ریز فاکتور هایی را که طی آن فصل برای مشریان صادر کردید را باید داخل سامانه مربوطه اعلام بکنید، ولی ارزش افزوده اینطور نیست و فقط یک عدد کلی آن هم به جمع کلی بازه زمانی مد نظر باید برید داخل سامانه مورد نظر درج کنید.

 

دومین تفاوت این هست که باید در پایان ارزش افزوده صورت حساب و قبضی تهیه کنید و پرداخت بابت آن را انجام دهید ولی صورت معاملات فصلی به این صورت نیست فقط گزارش می دهید و یک رسید را داخل اسناد و مدارک بایگانی می کنید.

 

سومین تفاوت مهلت ارسال به سامانه مربوطه است، صورت معاملات فصلی تا 45 روز پس از پایان هر فصل مهلت تهیه، تنظیم و ارسالش وجود دارد ولی ارزش افزوده فقط 15 روز مهلت دارد که در کمتر از 15 روز باید نسبت به تهیه، تنظیم، ارسال و پرداختش اقدام بکنید.

 

چه تفاوت بین معاملات فصلی (گزارش فصلی) و مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد؟

 

چه تفاوتی بین معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد؟ امروز در این مقاله میخواهیم به تفاوت های بین معاملات فصلی و ارزش افزوده بپردازیم.

 

بسیاری از مودیان و حسابداران در کار، معاملات فصلی و ارزش افزوده را مثل هم میشمارن ولی حتی با انجام یک مورد آنها در پایان هر فصل نسبت به انجام دیگری سرباز میزنند.

 

تفاوت میان معاملات فصلی (گزارش فصلی) و مالیات بر ارزش افزوده:

 

  1. تفاوت در تاریخ ارسال: برای ارسال معاملات فصلی (گزارش فصلی) 45 روز بعد از پایان هر فصل مهلت باقی است نسبت به ارسال گزارش، مودیان اقدام نمایند اما در مالیات بر ارزش افزوده به این شکل نیست به اینطور که پانزده روز بعد از پایان هر فصل مودیان باید در تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

  2. مغایرت در صورت: صورت ارزش افزوده، مالیات و عوارض پرداختنی به سازمان امور مالیاتی کشور هست که بابت خرید و فروش کالاها و ارائه خدمات میباشد. اما گزارش فصلی ارائه گزارش و شفاف سازی معاملات و معاملات گران میباشد.

  3. امر پرداختی: در گزارش فصلی که 45 روز بعد از پایان هر فصل میباشد هیچگونه پرداختی به هیچگونه سازمانی پرداخت نمیشود. فقط تهیه گزارش میباشد که در صورت عدم ارسال آن جریمه خواهید شد. در اظهارنامه ارزش افزوده پرداختی صورت میپذیرد به این صورت که 3درصد بابت عوارض و 6درصد بابت مالیات خرید و فروش و ارائه خدمات در هر فصل میباشد.

  4. مرجع قانونی: در معاملات فصلی به قانون مالیات های مستقیم مراجعه میکنیم. در مالیات بر ارزش افزوده به قانون مالیات بر ارزش افزوده مراجعه میکنیم.

  5. نحوه در ارسال: ما مالیات بر ارزش افزوده را در قالب یک اظهارنامه تهیه میکنیم. اما گزارش فصلی را لیستی از معاملات و معاملات گران تهیه میکنیم.

  6. سایت ارسال: برای ارسال ارزش افزوده به سایت evat.ir  مراجعه میکنیم و در آنجا نسبت به پرداخت آن اقدام نمایید اما در معاملات فصلی به سایت http://ttms22.tax.gov.ir/t36/UserPanel.aspx  مراجعه خواهیم کنید.

 

برا مشاهده بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده به این مقاله رجوع کنید.

 

امروز تفاوت های میان ارزش افزوده و معاملات فصلی را یاد گرفتیم تا از جریمه سازمان های مربوطه در صورت عدم ارسال آنها جلوگیری کنیم.

 

در صورت درخواست مشاوره با ما تماس بگیرید.

 

شماره تماس: 33351307

 

تهیه کننده: امین آقابابازاده

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

ثبت دیدگاه

0 دیدگاه