03 دی
03 دی
24 مرد
24 مرد

بخشنامه حقوق و دستمزد 1397

بخشنامه حقوق و دستمزد 1397 در مورخه یکشنبه 26 فروردین ماه سال 1397 با افزایش 19.5 درصدی برای حداقل بگیران و افزایش 10.4 درصدی بعلاوه مبلغ 846,240 ریال ماهیانه برای سایر سطوح مزدی را به امضای آقای علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ نمود .

شورای عالی کار دستمزد سال 97 کارگران (کارمندان) را در 2 گروه حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی تعیین کردند .

بخشنامه حقوق و دستمزد 1397

حداقل بگیران :

کارگرانی هستند که پایه حقوق آنها درسال قبل (96) معادل 9,299,310 ریال بوده است و امسال(97) به میزان 19.5 درصد نسبت به پایه حقوق سال گذشته افزایش داشته اند . به عبارتی حقوق پایه حداقل بگیران به مبلغ 11,112,670 ریال تعیین شده است .

سایر سطوح مزدی :

کاگران هستند که که دستمزد آنها بر اساس ترکیبی از درصد و رقم ثابت تعیین شده باشد. بدین صورت که علاوه بر افزایش 10.4 درصدی نسبت به حقوق پایه سال 96 ، مبلغ 846,240 ریال به عوان مبلغ ثابت ماهانه به حقوق این دسته افزاد اضافه می گردد

در ادامه بخشنامه و با حضور نمایندگان سه گروه (دولت ، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 22 فروردین سال 1397 و در اجرای ماده 41 قانون کار موارد زیر به تصویب نهایی رسید

1-از اوایل سال 1397 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 370.423 ریال تعیین می‌شود. همچنین از اوایل سال 1397 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 10.4 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 28,208 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1396 افزایش می‌یابد .

نکته :برخی از سازمان ها و شرکت ها از ماه دوم سال یعنی اردیبهشت ماه افزایش حقوق را لحاظ می کنند که بر خلاف قوانین مربوطه هست .

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 370,423 ریال کمتر شود.

2ـ به کارگرانی که در سال 1397 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 17,000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1396، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3: بر اساس مصوبه مورخ 22 فروردین 97 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1397 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3ـ بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1397 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 1,100,000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4ـ ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

5ـ مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1397 به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.

6ـ واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

برای دانلود بخشنامه حقوق و دستمزد 1397 (PDF) هم اکنون اقدام کنید

اشتراک
24 مرد

طراحی شده توسط تیم سپیدان حساب