09 اسف

عیدی سال ۹۷ و نحوه محاسبه عیدی (به روز رسانی شده)

عیدی سال ۹۷ و نحوه محاسبه عیدی (به روز رسانی شده)

عیدی سال ۹۷ و نحوه محاسبه عیدی (به روز رسانی شده) هم از دغدغه‌های مهم کارکنان

است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

محاسبه عیدی سال ۹۷

در صورتی که ۲ برابر پایه حقوق کارمند از مبلغ سقف عیدی (۳۷۰٫۴۲۳*۳۰*۳=۳۳٫۳۳۸٫۰۷۰

ریال) کمتر باشد؛ مبلغ عیدی کارمند معادل ۲ برابر پایه حقوقش خواهد بود، برای مثال عیدی

قبل از مالیات کارمندی با پایه حقوق ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود و

در صورتی که پایه حقوق بالاتر از سقف عیدی داشته باشد مبلغ سقف عیدی برای ایشان در

نظر گرفته می‌شود .

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در

کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان

مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به

عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از

معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده

مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کم‌تر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ

شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، مبلغ پرداختی از این بابت برای

هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. در

کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می‌کنند؛ برابر تبصره ۲

ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می‌باشد

عیدی سال ۹۷ و نحوه محاسبه عیدی مشمولان قانون کار با مشمولان دســتگاه‌های دولتی

متفاوت است.

عیدی کارکنان دولت در پایان هرسال توسط دولت تعیین می‌شود.

بر اساس گزارش در بخشنامه مزد سال جاری، از اوایل سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ

یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۳۷۰.۴۲۳

ریال (۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال) تعیین شده بود.

بر همین مبنا مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان و حداکثر

۳میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ تومان است.

برای دانلود کامل متن اینجا کلیک کنید.


www.sepidanhesab.com

 

اشتراک

ارسال نظر