19 اسف

تقویم تکالیف مالیاتی سال 1398

تقویم تکالیف مالیاتی سال 1398

 

در انتهای فصل زمستان سال 1397 بسر می بریم و لازم دانستم ، تقویم تکالیف مالیاتی سال 1398 مقرر در قوانین مالیاتی را تهیه و تقدیم شما کنم .

وقتی تقویم را بررسی و مهلت های قانونی را استخراج می کردم خیلی برای خودم جای تعجب داشت که واقعا یک حسابدار در طول سال مالی چقدر اجرای تکالیف مالیاتی به عهده اش می باشد.

مواعد تحویل و ارسال را کنار بگذاریم ،مراحل تهیه اطلاعات و درج در فرم هاو نرم افزارها هم هر کدام وقت گیر و گردش کار خودش را دارد .

همه اینها برای حسابداران مسئول و زحمت کش کلی دغدغه فکری هم ایجاد می کنند.

حسابداران باید تمام فکر و وقت خودشون را بکاربگیرند تا این همه تکالیف را به خیر وخوشی  و دقیق تهیه و ارسال نمایند و فارغ از همه اینها باید آمادگی برای دفاع ازعملکرد خودراهم داشته باشند .

آیا براستی انجام این همه کار چقدر می ارزد ؟آیا طوری رفتار کرده ایم که مدیران قدر حسابداران را بدانند؟

آیا حسابداران مسئول و باتجربه به اندازه کافی مابه ازای  کافی زحمات و دغدغه های فکری خود را دریافت می کنند ؟

بر آن باشیم که اگر تجربه و مهارت به اندازه کافی داریم و دارای مسئولیت هستیم خودمان را ارزان نفروشیم ، و قدر خودمان را بدانیم و حاضر نباشیم با حق الزحمه پایین به کار حسابداری بپردازیم .

مطمئن باشید اگر شما به توانایی های خود ایمان داشته و از تجربه و مهارت کافی هم برخوردار و پشتکار و همت والایی هم بدنبالش داشته باشید ،قادر خواهید بود تکالیف فهرست زیر را با کیفیت و به نحو احسن انجام دهید و دستمزد های متناسب با مسئولیتتان را هم طلب کنید ،شک نکنید که با رضایت تمام به شما تقدیم خواهند کرد ،اگر شما بخواهید.

تقویم تکالیف مالیاتی سال 1398 تقویمی است که برای امور جاری حسابداران ، مدیران شرکت ها ، حسابرسان و افراد علاقه مند در حوزه حسابداری به شرح مستندات مالیاتی ، حقوق و دستمزد و بیمه می باشد

لذا به همین منظور تمامی روززهایی که مرتبط با امور مالیاتی می باشد با رنگ سبز جداگانه مشخص شده است

امیدوارم بتوانیم بخشی از خدمت خودمان را به شما در ازای یک فایل ارزشمند ارائه کرده باشیم

برای دانلود تقویم تکالیف مالیاتی سال 1398 اینجا را کلیک کنید

 

اشتراک

ارسال نظر